“ Tekenen is kijken”
Architectuur en stedenbouw gaat over ruimte, mens en beweging. Een architect moet de menselijke figuur leren begrijpen als ruimte innemende figuur, de wijze waarop een figuur ruimte inneemt en door de ruimte beweegt. (Joop van Meel)

Hieronder een presentatie van een aantal recente projecten op het gebied van diverse sectoren. In zowel gerealiseerde, in aanbouw zijnde als nog te ontwerpen projecten verbeeld ik mijn visie met een grote diversiteit aan concepten met in stedenbouwkundig zorgvuldig ingepaste en architectonische oplossingen.