“ Architectuur refereert niet alleen aan maakbaarheid, maar ook aan een gedachte. Materialen kiezen die je met je ogen kunt voelen”

Iedere ontwerpopgave is uniek. Ontwerpen is een proces. Deze ontstaat altijd vanuit een sterk concept. Het concept herbergt het contextuele vraagstuk voor een ontwerpopgave. Het vormt de basis van het antwoord dat architectuur kan geven op de werkelijke behoefte van de gebruiker, opdrachtgever en hun omgeving. In iedere opgave wordt gezocht naar nieuwe vormen en invullingen met als uitgangspunt het samen laten gaan van inpassingen in de omgeving, esthetiek en functie. In deze symbiose ontstaan gebouwen welke even uniek als vanzelfsprekend zijn. De schoonheid zit in deze sublieme combinatie. 

Schaal, vorm en materiaalgebruik zijn belangrijke variabelen die bij ieder ontwerpbesluit in acht worden genomen. Gedurende het ontwerpproces wordt er gestreefd naar een sterke coherentie tussen vorm en materiaal. Dit alles met oog voor detail. 

In mijn portfolio presenteer ik een aantal recente projecten op het gebied van diverse sectoren. In zowel gerealiseerde, in aanbouw zijnde als nog te ontwerpen projecten verbeeld ik mijn visie met een grote diversiteit aan concepten met in stedenbouwkundig zorgvuldig ingepaste en architectonische oplossingen.